KontaktAdresat:


Adresa Fabrikës: Libohovë, Gjirokastër, Shqipëri

Adresa zyrave në Tiranë: Pajtoni Business Center, Rruga dytësore Tirane-Durrës km1